ДГ Здравец
Детска градина в с. Галата, Общ. Тетевен

Групи

Основна сграда в с. Галата                                                    Изнесени групи в с. Български Извор

Детска ясла - "Мечо Пух"                                                      Детска ясла - "Косе Босе"

Първа група - "Ежко Бежко"                                                  Втора разновъзрастова група - "Зайо Байо"

Втора група - "Смехоранчета"                                               Трета разновъзрастова група - "Слънце"

Трета група - "Патиланци"

Четвърта група - "Многознайковци"